എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Thursday, July 12, 2018

പള്ളപ്രം എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ പിറന്നാൾ പുസ്തകം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

പള്ളപ്രം എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ പിറന്നാൾ പുസ്തകം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

ചിത്രവിവരണം - പള്ളപ്രം എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ പിറന്നാൾ പുസ്തകം പദ്ധതിക്ക്  തുടക്കമായപ്പോൾ

പൊന്നാനി: പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി  സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഒരു പുസ്തകം സമ്മാനിക്കുന്ന  'പിറന്നാൾ പുസ്തകം' പദ്ധതിക്ക് പള്ളപ്പുറം എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഷിഫ്ന ഷെറിൻ, സൽമാനുൽ ഫാരിസി, നാഫിഹ, മിൻഹാജ്, മുഹമ്മദ് ആദിൽ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകി. ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർമാരായ അഫിയ, സുജിത, നിത ജോയ്, ആയിശ റോഷ്നി, ദിപു ജോൺ എന്നിവർ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രധാനാധ്യാപിക എം വി റെയ്സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപഹാരം നൽകി. ലൈബ്രറി ഇൻ ചാർജ് റഫീഖ്, ജൂലിഷ് എബ്രഹാം പ്രസംഗിച്ചു.

No comments: