എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Friday, June 23, 2017

മൈലാഞ്ചിച്ചുവപ്പിൽ ഈദാഘോഷംപൊന്നാനി പള്ളപ്രം എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന മൈലാഞ്ചിയിടൽ മത്സരത്തിൽ നിന്ന്.

മൈലാഞ്ചിച്ചുവപ്പിൽ ഈദാഘോഷം

പൊന്നാനി: മൈലാഞ്ചിച്ചുവപ്പിൽ കുരുന്നുകളുടെപെരുന്നാളാഘോഷം. പള്ളപ്രം എ എം എൽ പി സ്കൂളിലാണ് മൈലാഞ്ചിയിടൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രധാനാധ്യാപിക  എം വി റെയ്സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജൂലിഷ്, യു. സജ്ന, നിത, ഷഹീന, അഫിയ നേതൃത്വം നൽകി.

Post a Comment