എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Wednesday, March 16, 2016

English fest 2016. TIUPS ponnani won in News show first prize and choreography second prize.

ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീഡിയം സ്കൂളുകളെ പിന്നിലാക്കി നേടിയ ഈ വിജയത്തിന്റെ ശിൽപികൾക്ക്‌ ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 

വെള്ളീരി ക്ലസ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഫെസ്റ്റ്‌ 2016 ൽ ന്യൂസ്‌ ഷോ യിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ പൊന്നാനി ടി ഐ യു പി സ്ജൂൾ (എൽ പി) വിദ്യാർത്ഥികൾ ട്രോഫിയുമായി.

ടീം ന്യൂസ്‌ ഷോ:
അഫ് ന ഷെറിൻ
ഫാത്തിമത്ത്‌ തൻഹ
മുഹമ്മദ്‌ അൽത്താഫ്‌
മുഹമ്മദ്‌ അനീഷ്‌.


വെള്ളീരി ക്ലസ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഫെസ്റ്റ്‌ 2016 ൽ കൊറിയോഗ്രഫിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ പൊന്നാനി ടി ഐ യു പി സ്ജൂൾ (എൽ പി) വിദ്യാർത്ഥികൾ ട്രോഫിയുമായി. 

ടീം കൊറിയോഗ്രഫി :
തമന്ന ഷെറി
അഫ്‌ ന 
ആസിഫ
ഇർഷാദ്‌
മുഹമ്മദ്‌ കാസിം
ഷം ന ഷെറിൻ 
സുബൈദത്തുൽ അസ്ലമിയ

ജമാലുദ്ദീൻ പുല്ലവളപ്പിൽ
Post a Comment