എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം 2017 ഏപ്രിൽ 18 നു തുടങ്ങും

Wednesday, September 16, 2015

ശ്രവണ സഹായി വിതരണം ചെയ്തു


 മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ച   ഭിന്നശേഷിയുള്ള  കുട്ടികൾക്കുള്ള  ശ്രവണ സഹായികളുടെ വിതരണം  ഡയറ്റ്  ഫാക്കൽറ്റി  സുനിൽ  അലക്സ്‌  നിർവഹിച്ചു.ശ്രവണ സഹായികളുടെ ഉപയോഗം-സംരക്ഷണം , പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ, സംസാര പരിശീലനം, കേൾവി  പരിശോധന എന്നിവയെ കുറിച് സ്റ്റാർ കീ കോഡിനേറ്റർ സുരേഷ് പിള്ള ക്ലാസ് നല്കി, ട്രെയിനർ നൗഷാദ്, റിസോഴ്സ് അധ്യാപകരായ പ്രജോഷ്, സാജിത, രേഖ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. 

Post a Comment