എസ് എസ് എ മലപ്പുറം


Tuesday, October 27, 2015

"കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളേ എങ്ങിനേ പരിഹരിക്കാം"

കോഴിക്കോട്‌ Mhat ന്റെ കീഴിൽ
 "കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളേ എങ്ങിനേ പരിഹരിക്കാം" എന്ന വിഷയത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള തുടർ കോഴ് സിന്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സ്‌ (27:10:2015 ചൊവ്വ ) പൊന്നാനി ടി. ഐ. യു. പി. സ്കൂളിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്‌ ശംദിയ കണ്ണൂർ ഉൽഘാടനം ചെയ്ത്‌ സംസാരിക്കുന്നു. സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പീ വീ അബ്ദുൽ ഖാദർ, സ്റ്റാഫ്‌ സെക്രട്ടറി ബെറ്റി എം ജോസ്‌,  എം ടി എ പ്രസിഡന്റ്‌ അസ് മാബി  പീ പീ, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്‌ സോനു പാലക്കാട്‌ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ജമാലുദ്ദീൻ പുല്ലവളപ്പിൽ
Post a Comment